วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

คำถวายอาหารกุมารทอง ฉบับอาจารย์สัปเหร่อวัฒน์ จังหวัดแพร่

นะโมฯ (๓ จบ)
. ตะโต ปุญชัญติ โทชะนัง เมสันเจ
อาคับสายะ อังคะสาหิ โอ้เมตั๋นติ โลทันตั๋งเต๋เต๋
จะรันตุเม สัพเพเมตตั๋ง จิตตั๋งจิตตั๋ง เมตตันจะ
สะปะโล คัสสะหมิง (๓ จบ)