วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

กริ่งนเรศวร ของดีปี 2563 วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

พระกริ่งนเรศวร

 
กราบพระนเรศวร
มหาราชเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิ ชั้นที่๗
แจกฟรีเพื่อเป็นสิริมงคล๓,๐๐๐องค์
มอบให้ผู้เข้าร่วมพิธีปลุกเสก
พระทุกองค์ฝังตะกรุด มีหมายเลขกำกับ ต๊อกโค๊ต
 
วันเสาร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
รับบัตรคิวก่อนเวลา๑๒.๓๐น
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ
ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
 
หากท่านมาก็สามารถกราบรูปพระนเรศได้ที่
๑.พระบรมราชาฯอนุสรณ์ฯ
๒.รูปหล่อหน้าพระนเรศทรงช้าง
๓.รูปหล่อพระนเรศในเจดีย์
๔.รูปหล่อพระนเรศห้องวัตถุมงคล
๕.ภาพวาดประวัติพระนเรศ๑๖ภาพภายในเจดีย์
๖.ชมตำหนัก๓กษัตริย์
พระสุพรรณกัลยา พระนเรศ พระเอกาทศรถ ที่วัดดอนเจดีย์