วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

สิทธิการิยะ เรื่องการปลูกต้นไม้ไว้ในอาณาบริเวณบ้าน

 
 
ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้าน
 
 
สิทธิการิยะ ผู้ใดจะสร้างบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขสำราญ ให้เป็นมงคลท่านให้ปลูกต้นไม้ไว้ จึงอยู่เป็นสุขสำราญแล.
#ทิศบูรพา ท่านให้ไม้ไผ่และต้นกุ่มต้นมะพร้าว ไข้ร้ายมิพบพานอยู่เป็นสุขแล.
#ทิศอาคเนย์ ให้ปลูกต้นสารภีและต้นยอ กันจัญไร
#ทิศทักษิณ ท่านให้ปลูกต้นมะม่วงและต้นมะพลับ
#ทิศหรดี ให้ปลูกพิกุล ขนุน ราชพฤกษ์ และสะเดา กันโทษ
#ทิศปัจจิม ปลูกต้นมะขามและมะยม กันถ้อยความและผีพราย
#ทิศพายัพ ปลูกต้นมะกรูด
#ทิศอุดร ปลูกต้นพุทรา และหัวว่าน กันอาคมและมนต์คุณ
#ทิศอีสาน ปลูกต้นทุเรียนและขุดบ่อคงไว้
 
ถ้าผู้ใดทำได้ดังนีั คนจะเกรงขาม ทรัพย์สินจะตามมา อยู่เป็นสุขสำราญแล
ต้นไม้ที่ท่านห้ามมิให้นำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้าน ได้แก่
๑ ต้นโพธิฺ์ เพราะเป็นต้นไม้ประจำวัดวาอารามเท่านั้น
๒.ต้นไทร เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่เกินไป
๓ ต้นตะเคียน เพราะเป็นต้นไม้มีผีนางไม้สิงสู่
๔.ต้นยาง เพราะเป็นต้นไม้โบราณนิยมทำหีบศพ
๕.ต้นดอกทอง เพราะเป็นลาง จะทำไห้คนภายในบ้านผิดประเวณีกันเอง
**ทั้งนี้ท่านให้พิจารณาดูด้วยว่า ต้นไม้ ดอกไม้ใด มีชื่อเรียกไม่เป็นมงคลก็ห้ามนำมาปลูกภายในบริเวณบ้านด้วย เช่น ต้นโศก หรืออโศก ต้นระกำ ต้นหวาย กอไผ่ลวก เป็นต้น