วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

แจก พระกริ่งนเรศวร เนื้อผงฟรี ขวัญและกำลังใจ ต้านภัยโควิท

แจก”พระกริ่งนเรศวร”เนื้อผง ฟรี

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่๒๕๖๔

 
โควิด-19 ทำเอาคนไทยลำบากทั่วหน้า
จากการสอบถามวัดในสุพรรณเช่น วัดป่าฯ,วัดมะนาว,วัดน้อย,วัดแค
พบว่าผู้คนมาทำบุญมากกว่าเดิมแต่บริจาคเงินน้อยลงเกือบครึ่ง
แสดงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจตลอดมา
 
พระธรรมพุทธิมงคลเห็นว่าควรทำสิ่งที่เป็นการเสริมกำลังใจประชาชน
จึงมอบหมายให้พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร.
จัดสร้างพระกริ่งนเรศวรเนื้อผง ขึ้นมาเพื่อแจกฟรีแก่สาธุชนที่ไปร่วมงาน มังคลาภิเษก
ขอเชิญทุกท่านรับแจก”พระกริ่งนเรศวร”เนื้อผง ฟรี
ที่บริเวณหน้าอนุสรณ์ดอนเจดีย์
 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ๑ใน๓ของจังหวัดสุพรรณบุรี
*พระกริ่งนเรศวรเนื้อผง
*สร้างเจาะจงมาแจกกันสำคัญหมาย
*๑๙ ธันวาแจกให้จริงทั้งหญิงชาย
*มิลวดลายหลอกล่อขอให้มา
*พระนเรศเชื้อสายสุพรรณชั้นที่เจ็ด
*กริ่งพิเศษเนื้อผงทรงคุณค่า
*สองพันองค์ให้ฟรีไม่มีราคา
ด้วยศรัทธา
*สูงส่ง”พระองค์ดำ”
 
วันที่๑๙ธันวาคม๒๕๖๓เวลา๑๒.๐๐น
เสร็จพิธีมังคลาภิเษก
แจกฟรี”พระกริ่งนเรศวร”เนื้อผง จำนวน๒,๐๐๐องค์
พระกริ่งนเรศวร”เนื้อผง งดงามมีเอกลักษณ์