วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ุถ้ำนาคา อุทยานภูลังกา ชมภาพแห่งมนต์ขลัง แห่งดินแดนพญานาค

วังนาคี วังนาคี วังนาคี

 
ที่สุดของที่สุด… อลังการงานสร้างของธรรมชาติ
ที่สุดของที่สุด… การค้นพบถ้ำใหม่ในปีนี้
ที่สุดของที่สุด… บนภูลังกา อันศักดิ์สิทธิ์
ที่สุดของที่สุด… แห่งลุ่มแม่น้ำโขง เมืองพญานาคราช
ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม-จ.บึงกาฬ