วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

คำถวายอาหารกุมารทอง ฉบับอาจารย์สัปเหร่อวัฒน์ จังหวัดแพร่